„Żagiew”, czyli jak Żydzi wydawali Żydów Niemcom | Najwyższy Czas!

Żagiew, czyli Żydowska Gwardia Wolności to konspiracyjna i kolaborancka organizacja żydowska utworzona przez Gestapo już w 1940 r.