Wielka wojna o azotoks….

Wielka wojna o azotoks. Sukcesy i zniszczenia sławnego związku DDT Na początku lat 70. wyginęła w Polsce większość ptaków drapieżnych, m.in. sokoły wędrowne, bieliki, krogulce i rybołowy. Winą za to obarczono środek, którego zbawienną moc doceniono w 1948 r. Nagrodą Nobla. Natychmiast wycofano go z użytku, do dziś nie wiadomo, czy słusznie.
#swiat #historia #ciekawostki #nauka #ochronasrodowiska #ekologia #gruparatowaniapoziomu #mikroreklama #ddt