RPA zrywa kontakty dyplomatyczne z Izraelem, w ramach protestu przeciwko

polityce Izraela wobec Palestyńczyków. Społeczeństwo RPA, uniwersytety i kościoły mocno popierają kulturalny i gospodarczy bojkot organizacji powiązanych z Izraelem