Proces sądowy przeciwko YouTube i Google o dyskryminację białych i Azjatów.

Sprawę opisuje Wall Street Journal. Pozywający pracował jako rekruter dla Google. W procesie zeznał, że dział HR został poinstruowany aby na rozmowy zapraszać wyłącznie kobiety i mniejszości rasowe, z pominięciem Azjatów.