Prezydent Izraela: Żadne prawo nie może ukryć krwi.Polska musi zrobić…

… rachunek sumienia. A ja się pytam: dlaczego wpuszczamy tu ludzi, którzy plują nam w twarz? Którzy lżą ogromną ofiarę krwi przelaną w obronie własnej, jak i w obronie żydów? Kiedy w końcu to żydzi przeproszą za znieważanie Polaków i przyznają się, że chodzi im tylko o bezzasadne reparacje?