Po zamachu Francja pochyla się nad swoją wiarą

Czemu pułkownik Beltrame zdobył się na heroiczną śmierć? Francuzi odkrywają moc porzuconego katolicyzmu.