Pięcioro europosłów PO za rezolucją PE ws. Polski

A oto lista Targowiczan – Róża Thun, Barbara Kudrycka, Danuta Jazłowiecka, Julia Pitera i Michał Boni.