Petycja o ściągnięcie białych farmerów z RPA

Nie mogąc pozostać biernymi wobec krzywdy ludzkiej apelujemy o ściągnięcie do naszego bezpiecznego kraju tych białych afrykanów którzy są zagrożeni czystkami i konfiskatą mienia tylko ze względu na kolor ich skóry.