Kanada odmówiła przyznania statusu uchodźców rodzinie białych farmerów z RPA.

Zaogniający się konflikt rasowy w RPA zmusił do ucieczki przed groźbą ludobójstwa pierwsze rodziny białych farmerów. Kanada nie chce dać im schronienia, odmawiając przyznania azylu i statusu uchodźcy. Powodem jest „niegroźna” sytuacja w RPA.