Izrael za brak pomocy w WWII winien mieć pretensje do WielkiejBrytanii,USA,ZSRR.

Żydzi mają pretensje nie do tych co trzeba