Co wie o mnie Facebook? Ściągnąłem dane i zdrętwiałem. Kasuję aplikację,…

Najpierw dostałem w pysk dokładnym rejestrem moich połączeń: są numery, są daty, gdzieniegdzie jest czas ich trwania. W niektórych miejscach pojawiają się nazwiska osób, z którymi rozmawiałem. Moje wk…