Chiny: Niepełnoletni mają zakaz wstępu do kościołów katolickich

Urzędy nadzorujące religię katolicką zakazały wstępu do kościołów osobom niepełnoletnim. Zakazano również „prowadzenia jakichkolwiek zajęć dydaktycznych, które służą przekazywaniu nauk religijnych osobom niepełnoletnim”. Zakaz ma służyć realizacji zasady „rozdziału religii od edukacji”.