Być może również dzisiaj ukrzyżowano kolejnego chrześcijanina

W dniach gdy wspominamy czas Męki Jezusa Chrystusa i świętujemy Jego Zmartwychwstanie warto zapytać o sytuację chrześcijan na całym świecie. Brutalna śmierć poprzez ukrzyżowanie z perspektywy Europy wydaje nam się odległą, archaiczną torturą z czasów starożytności – dzisiaj całkowicie…