Buddyjska większość walczy z muzułmańską mniejszością na Sri Lance

Buddyści zdewastowali meczet po tym jak muzułmanie zaczęli zmuszać ludzi do przejścia na Islam i zaczęli niszczyć buddyjskie stanowiska archeologiczne.