BBC: Biali nie mogą zostać obywatelami afrykańskiego państwa Liberia

Liberia ma zapisane w konstytucji, że obywatelami tego państwa mogą zostać tylko czarnoskóre osoby pochodzenia afrykańskiego. Liberia jest jednym za najbiedniejszych państw na świecie, zajmuje 225 miejsce na 228 państw w rankingu uwzględniającym średni dochód na osobę.