Pozytywne skutki odcięcia bezrobotnych od zasiłków w USA

Bezrobocie w USA szybciej maleje w stanach, które już nie płacą zasiłków. „Przedsiębiorcom trudno konkurować z rządem” twierdzi szczerze ekonomistka o zmianie na rynku pracy w stanach o najniższych płacach minimalnych.