Ból ma dziewięć ogonów

O katolickich szkołach na terenie Kanady i „misji” jaką kościół prowadził w związku z rdzennym ludem.